Oświadczenie

Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza oświadcza, że nie jest organizatorem, współorganizatorem ani nie ma nic wspólnego z zawodami „Żyj zdrowo na sportowo” planowanymi na dzień 7 września 2019 roku w Przemyślu na Kazanowie.

W szczególności Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza nie jest administratorem danych osobowych uczestników wyżej wymienionych zawodów ani w żaden sposób nie przetwarza danych tychże uczestników – na co mógłby wskazywać regulamin zawodów.

Zapisy wyżej wymienionego regulaminu nie tylko są niezgodne z prawdą, ale również nie precyzują kto, w jakim zakresie i w jakim celu będzie faktycznie przetwarzał dane osobowe uczestników zawodów, co jest naruszeniem przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wraz z wszystkimi tego konsekwencjami karnymi.

Równocześnie informujemy, że fragmenty wyżej opisanego regulaminu a w szczególności punkt opisujący politykę prywatności, zostały skopiowane bez naszej wiedzy i zgody z regulaminów biegów organizowanych przez Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza, i które to regulaminy stanowią własność intelektualną Stowarzyszenia Przemyski Klub Biegacza.

W związku z powyższym dołożymy wszelkich starań, aby wskazane zapisy zostały usunięte z regulaminu zawodów „Żyj zdrowo na sportowo” a wszystkie osoby zainteresowane zostały należycie poinformowane o fałszywie wskazanych danych dotyczących administratora danych osobowych.