Zwyczajne Walne Zebranie Członków Przemyskiego Klubu Biegacza

Zarząd Przemyskiego Klubu Biegacza w Przemyślu zaprasza na Zwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2018 roku (sobota) o godzinie 17:00 w Kręgielni Chochlik ul. Krakowska 24

Proponowany porządek obrad ZWZCS jest następujący:

  1. Otwarcie obrad;
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZCS;
  3. Wybór protokolanta;
  4. Sprawozdanie Zarządu;
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  6. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  7. Wolne wnioski;
  8. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad może ulec zmianie.

Obecność członków jest obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!!!

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Dodaj komentarz