Zwyczajne Walne Zebranie Członków Przemyskiego Klubu Biegacza

Zarząd Przemyskiego Klubu Biegacza w Przemyślu zaprasza na Zwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sobotę, 9 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Przemyślu „Kamon” (ul. 3 Maja 38).

Proponowany porządek obrad ZWZCS jest następujący:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZCS.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Sprawozdanie Zarządu.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za cały okres działalności.
  7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  8. Podjęcie uchwały o wyborze nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad może ulec zmianie. Obecność członków jest obowiązkowa!

Serdecznie zapraszamy!!!

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Dodaj komentarz