Spotkanie założycielskie PKB

W bardzo miłej atmosferze, w niedzielę, 6 października 2013 roku, przemyscy biegacze podjęli uchwałę o powołaniu do życia Stowarzyszenia „Przemyski Klub Biegacza”. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. Podczas spotkania uchwalono Statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Do Zarządu wybrano Daniela Dryniaka, Marka Żuka, Roberta Bala, Barbarę Jałochę i Janusza Janzera. W kolejnych głosowaniach, na Prezesa Stowarzyszenia wybrano Marka Żukajego zastępcą został Daniel Dryniak, na Sekretarza wybrano Janusza Janzera, na Skarbnika zaś – Barbarę Jałochę. Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Krzysztof Popławski, a na członków powołano Roberta Preisnera i Małgorzatę Frankowska-Czwakiel.